Eyüp Dostları Vakfı Senedi

Başlangıç:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Başlangıç:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.